Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
Zoeken in berichten
Zoeken in pagina's
Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
Zoeken in berichten
Zoeken in pagina's

Europa investeert hier

Dit is waar Europa in investeert - ESF
Dit is waar Europa in investeert - ESF

Creëren van een staffunctie om de gastenservice en de kantoororganisatie van Saale-Unstrut-Tourismus e.V. in Naumburg te waarborgen in verband met de uitvoering van het masterplan "Reorganisatie van de toeristische promotie van Saale-Unstrut-Tourismus e.V.".

De Saale-Unstrut-Tourismus e.V. werd in 2002 opgericht en fungeert sindsdien als toeristische regionale vereniging in het zuiden van Saksen-Anhalt. De vereniging telt momenteel 70 leden, waaronder de districten Burgenlandkreis en Saalekreis, steden zoals Naumburg, Weißenfels, Zeitz en Merseburg, alsmede gemeenten en toeristische actoren zoals hotels, excursiebestemmingen/musea en aanbieders van activiteiten.
De belangrijkste taak van de Saale-Unstrut-Tourismus e.V. is de bevordering van het toerisme, die in nauwe samenwerking met haar leden wordt uitgevoerd.

De vereniging is een belangrijke partner en schakel tussen de gemeenten en de dienstverleners wat betreft de marketing van hun toeristische aanbod. Saale-Unstrut-Tourismus e.V. is een netwerker en leverancier van ideeën.
Haar opdracht bestaat erin de regionale en lokale, sociale en culturele identiteit te versterken om zo een geloofwaardige en authentieke uitstraling van de hele regio te bereiken. Alleen een duidelijke positionering schept de basis voor de nieuwe en verdere ontwikkeling van toeristische producten. Gasten en toeristen moeten zich bewust worden van de schoonheid en het unieke karakter van de regio, zich dit eigen maken en zich er blijvend mee verbonden voelen.

Zo bepalen de volgende doelstellingen het werk van de vereniging:
- het profiel van de regio als een aantrekkelijke toeristische bestemming op nationaal en internationaal niveau te verbeteren
- Ontwikkeling van een hoog imago
- Toename van het aantal gasten
- Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
- Verdere ontwikkeling van toeristisch potentieel en attracties

De financiering geschiedt door lidmaatschapsgelden, projectfinanciering, sponsoring en herfinanciering van maatregelen.

Het masterplan "Reorganisatie van de toeristische promotie van Saale-Unstrut-Tourismus e.V.", dat in 2013 door de algemene vergadering van de vereniging werd aangenomen, definieert een uitgebreid takenpakket voor de vereniging en het bureau. Volgens het masterplan zijn voor de uitvoering ervan ten minste vier voltijdse posten nodig. Momenteel telt het bureau drie voltijdse en één deeltijdse medewerker. Tot dusver zijn uitgebreide reorganisatiemaatregelen doorgevoerd en zijn nieuwe taken, zoals permanente perswerkzaamheden, meer externe marketing of een sterkere netwerking met belanghebbenden uit de toeristische sector, in de dagelijkse werkzaamheden van het bureau geïntegreerd.

Door het uitgebreide takenpakket, een steeds toenemende verwachting van de gasten alsmede de groeiende belangstelling voor de regio Saale-Unstrut, onder andere door de nominatie van de Dom van Naumburg als UNESCO werelderfgoed op 1 juli 2018, is het werkterrein van het kantoor weer groter geworden. Een soepele werking kan nauwelijks worden gehandhaafd door vier werknemers. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat een personeelspost wordt gecreëerd om de dienstverlening aan de gasten en de kantoororganisatie te verzekeren.

Doelwit:
Zorgdragen voor het goed functioneren van het kantoor van Saale-Unstrut-Tourismus e.V. en de bijbehorende gastenservice

Taakomschrijving:
- Beantwoorden van vragen van gasten en verstrekken van individueel advies per telefoon, e-mail/internet en brief
- Dienst accommodatie met behulp van het regionale reserveringssysteem
- Verwerking van gastennota's
- Regelmatige kwaliteitsborging, deelname aan opleiding en maatregelen voor kwaliteitsborging (permanente educatie)
- Voorbereiding en uitvoering van certificeringen en classificaties (Q-seal, classificatie van vakantieappartementen)
- Voorbereiding en terbeschikkingstelling van toeristische gegevens incl. fotodatabank voor eigen gebruik en doorgifte aan marketingpartners
- Voorbereiding van gegevens uit marktonderzoek en statistieken
- Regelmatige informatie van de toeristische partners over trends, actuele ontwikkelingen en deelnamemogelijkheden (opstelling van de maandelijkse nieuwsbrief aan de toeristische partners)
- Coördinatie van de brochuredisplay op ongeveer 100 informatiepunten in de regio Saale-Unstrut
- Onderhoud en controle van de prospectusinventaris
- Organisatie en coördinatie van interne verenigingsevenementen (reserveren van zalen, organisatie van de catering, versturen van uitnodigingen en controle op de terugzending van inschrijvingen, enz.)
- Algemene organisatorische taken op kantoor (inkomende en uitgaande post, voorraadbeheer en nabestelling van kantoorbenodigdheden enz.)

Het project wordt gefinancierd door het operationeel programma van het ESF.

esf rgb print1 1831