Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud

Sonderführung zum internationalen Kindertag

© Copyright door Frank Boxler

Beschrijving:

Ben zi bena – Die Magie der Zaubersprüche

Gibt es Zauberei? Vor über 1000 Jahren glaubten die Menschen an Wunder und legten große Hoffnung in die Kraft ihrer Worte und den Beistand der Götter. Der Merseburger Dom bewahrt einen weltweit einzigartigen Schatz aus dieser Zeit: die Merseburger Zaubersprüche, die einzigen in Deutschland erhaltenen heidnischen Beschwörungsformeln. Wir begeben uns an die Fundorte der Zaubersprüche und erläutern
Ben zi bena – Die Magie der Zaubersprüche

Bestaat magie? Meer dan 1000 jaar geleden geloofden de mensen in wonderen en stelden zij grote hoop op de kracht van hun woorden en de hulp van de goden. De kathedraal van Merseburg bewaart een wereldwijd unieke schat uit deze tijd: de Merseburgse spreuken, de enige heidense bezweringen die in Duitsland bewaard zijn gebleven. We gaan naar de plaatsen waar de spreuken zijn gevonden en leggen uit hoe de mensen in die tijd leefden, werkten en spraken. We zullen ook zelf de mystiek klinkende Oudhoogduitse taal uitproberen en de mysterieuze Karolingische minuskels ontcijferen. Wie gaat er mee in de magie?
Tip: Op Kinderdag hebben schoolkinderen tot 14 jaar de hele dag gratis toegang tot de Dom van Merseburg.
 Lees meer
Teilnahme für Schüler bis 14 Jahre kostenfrei

Wanneer:

Mittwoch 01.06.22 16:00

Waar:

Plaats:

Merseburg Kathedraal

Kathedraalplein 7
06217 Merseburg
Telefon: +49 3461 210045
E-mail: fuehrung@merseburger-dom.de

Dit kan u ook interesseren

Deel deze post
Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op pinterest
Deel op linkedin
Deel op xing