Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
Zoeken in berichten
Zoeken in pagina's
Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
Zoeken in berichten
Zoeken in pagina's

Europa investeert hier

Europa investeert hier
Europa investeert hier

Saale-Unstrut belevenisgids en kaart - de reisgids met toegevoegde waarde

Saale-Unstrut is een wijnbouw- en cultuurlandschap uit de Hoge Middeleeuwen in het hart van Duitsland. Een wereldwijd uniek architectonisch erfgoed van meer dan 1000 jaar Europese geschiedenis vormt een indrukwekkende reisbestemming met originele rivierlandschappen, bossen en oude wijngaarden. De regio trekt dus zowel veeleisende wijn- en cultuurliefhebbers als actieve natuurliefhebbers aan.

Het Masterplan Toerisme Saksen-Anhalt 2027 en de Staatsstrategie voor Toerisme Thüringen 2025 bevatten de toeristische doelstellingen voor Saksen-Anhalt en Thüringen voor de komende jaren. De optimalisering van de organisatie en de samenwerking is een van de belangrijkste taken voor de toekomst van het toerisme. Met name de regionale verenigingen voor toerisme worden aangemoedigd zich te ontwikkelen tot organisaties voor bestemmingsbeheer.

De grensoverschrijdende inspanningen langs de Saale zijn in volle gang. Het Regionalverband Saale-Unstrut-Tourismus e.V. (SUT/Saale-Unstrut) en het Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. (TTV/Saaleland) hebben tot 2021 intensief gewerkt aan een gezamenlijk toeristisch en marketingconcept en een daarop gebaseerd organisatieontwikkelingsconcept. Het doel is een krachtige, gezamenlijke vakantieregio Saale-Unstrut te creëren om de uitdagingen van de industrie op een meer flexibele en gestructureerde manier te kunnen aangaan.

Op basis van de toeristische strategie werd een merk- en communicatieconcept ontwikkeld voor het gemeenschappelijke merk Saale-Unstrut, dat in 2022 voor het eerst moet worden toegepast met behulp van verschillende toeristische marketingmaatregelen.

Niet alleen sinds de Coronapandemie is de marketing van het toerisme in beroering. Klassieke distributiekanalen en oude reclameconcepten verdwijnen naar de achtergrond. Benaderingen zoals contentmarketing, native advertising en storytelling veroveren de sector.

De gasten van vandaag reizen bewuster, stellen hoge eisen aan de reiservaring zelf maar ook aan de reisinformatie die zij voor, tijdens en na hun vakantie consumeren.

Tijdens het hele klantentraject willen gasten vermaakt worden, ze willen weten hoe een vakantiebestemming is, wat ze kunnen beleven en wat andere gasten al hebben meegemaakt. Zij willen bij de hand genomen worden en de informatie zo voorbereid hebben dat zij zonder veel onderzoek meteen in het avontuur kunnen springen. De nadruk ligt op redactionele en hoogwaardige inhoud die nuttig, relevant of onderhoudend is voor de consument.

Een klassieke reisgids met een lijst van excursiebestemmingen, contactgegevens en openingstijden is niet langer aantrekkelijk. Aanbevelingen voor tochten die door verschillende vormen van beweging kunnen worden beleefd, tips van plaatselijke bewoners of gasten die er al geweest zijn, informatieve en authentieke ervaringen bieden de gast daarentegen een bijzondere meerwaarde.

Daarom wordt voor de eerste keer een individuele reisgids met tips voor halve dag-, dag- en meerdaagse excursies opgesteld voor de nieuw ingestelde bestemming Saale-Unstrut. Route aanbevelingen in de vorm van kaarten, ervaringen onderweg en plaatsen om te stoppen voor verfrissingen zijn bedoeld om het plannen van een verblijf zo aangenaam en ongecompliceerd mogelijk te maken voor de gast. De rondleidingen worden verrijkt met tips en aanbevelingen uit de eerste hand! Naast de avonturengids Saale-Unstrut (werktitel) zal een avonturenkaart (werktitel) worden gemaakt, die de hele bestemming Saale-Unstrut weergeeft, informatie geeft over excursiebestemmingen en fiets-, wandel- en waterroutes en zo een overzicht geeft van het totale toeristische aanbod. Uiteraard zal informatie over barrièrevrije aanbiedingen worden geïntegreerd.

Naast de presentatie in het drukwerk worden de routes ook gepresenteerd op de website van de bestemming en op de portalen met een hoog bereik Outdooractive en Koomot.

De verspreiding van beide belangrijke informatiedragers vindt enerzijds rechtstreeks plaats door uitstalling bij de gastheren in de regio, via de VVV-kantoren, de verzending van informatiemateriaal aan potentiële gasten en de uitstalling op supraregionale beurzen en presentaties.

efre rgb web 1923

 

Implementatie van contentmanagement als onderdeel van de digitaliseringsstrategie van Saale-Unstrut-Tourismus e.V. in Naumburg - personeelspositie en contentproductie

Wij zien digitalisering niet alleen als de taak van een toeristische onderneming, maar van een hele reisregio. Het is iets dat moet worden geïllustreerd. Digitalisering is hier niet beperkt tot marketing, communicatie of verkoop. Veeleer moeten de traditionele werkwijzen en structuren opnieuw worden bezien om adequaat te kunnen reageren op de uitdagingen, maar ook de kansen, die de digitalisering met zich meebrengt.

Veel toeristische organisaties en bedrijven hebben de noodzaak van een digitaal aanbod ingezien, maar beschikken momenteel niet over de geschikte structuren om de mogelijkheden van digitalisering te benutten. Dit kan ook worden waargenomen in Saale-Unstrut. Daarom is het van belang alle werkmethoden en -structuren kritisch te heroverwegen en nieuwe prioriteiten te stellen.

Dit holistische proces van digitalisering in de reisregio Saale-Unstrut is vastgelegd in de digitaliseringsstrategie Saale-Unstrut.

Een centrale rol bij de digitalisering van het toerisme is weggelegd voor het digitale beheer van toeristische inhoud (d.w.z. alle inhoud die verband houdt met het toeristische aanbod, zoals teksten, afbeeldingen, video's, verslagen, basisinformatie, enz.) Door de digitalisering worden permanent enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd, opgeslagen, geëvalueerd en aan nieuwe informatie gekoppeld. Als gevolg van deze enorme hoeveelheid gegevens verkeert de huidige informatiemaatschappij in een "inhoudschok": de productie van inhoud overtreft thans ruimschoots de capaciteit om deze te ontvangen.

Saale-Unstrut-Tourismus e.V. moet zorgen voor de gegevensinfrastructuur en de kwaliteit van de gegevens, alsmede dat de gegevens kunnen worden doorgegeven (openen van gegevenssilo's).

De volgende kerntaken zijn daarbij van essentieel belang:

In samenwerking met de overkoepelende regionale organisaties beheert Saale-Unstrut-Tourismus e.V. het algemene regionale gegevensbeheer. Bovendien deelt zij relevante informatie, met name de concrete voordelen van centraal gegevensbeheer, mee aan alle groepen van belanghebbenden en informeert zij hen regelmatig over actuele ontwikkelingen. "Creëer en plaats unieke content in alle communicatie- en verkoopkanalen die relevant is voor de gast.

Wij als Saale-Unstrut-Tourismus e.V. hebben de ambitie om de digitalisering te bevorderen

  • om de centrale aspecten en ontwikkelingen ervan te kunnen classificeren en bovendien een netwerk van deskundigen op te bouwen.
  • onze reclame centraal op de gasten af te stemmen (formaten en kanalen duidelijk omschreven en voortdurend verder ontwikkeld)
  • Waarde toevoegen door innovatieve vlaggenschipprojecten
  • voor alle groepen belanghebbenden in de regio Saale-Unstrut, en
  • Om een basis aan informatie te verstrekken

Met name voor het project contentmanagement en contentproductie is het de bedoeling hoogwaardige en gestructureerde gegevens te creëren en voor te bereiden om deze gericht aan (potentiële) gasten te presenteren en zo de bekendheid van de toeristische regio Saale-Unstrut te vergroten.

esf logo

 

Procesondersteuning en implementatiemanagement voor het organisatieontwikkelingsconcept voor de heroriëntatie van Saale-Unstrut en Saaleland Toerisme inclusief het toerisme- en marketingconcept voor de bestemming "Saale-Unstrut".

In het Masterplan Toerisme Saksen-Anhalt 2027 en de Strategie voor toerisme van de deelstaat Thüringen 2025 zijn de toeristische doelstellingen voor Saksen-Anhalt en Thüringen voor de komende jaren vastgelegd.

De optimalisering van de organisatie en de samenwerking is een van de belangrijkste taken voor de toekomst van het toerisme. De noodzaak van actie strekt zich uit tot verschillende niveaus. Er wordt gestreefd naar een duidelijke taakverdeling tussen het provinciale, het regionale en het lokale niveau. Aangezien enerzijds de financiële en personele middelen van de regionale en plaatselijke toeristische organisaties vrij beperkt zijn en anderzijds de regionale structuur gedeeltelijk wordt betwist, moeten met name de regionale toeristische verenigingen zich ontwikkelen tot organisaties die de bestemmingen beheren.

Grensoverschrijdend, langs de rivier de Saale, zijn we op de goede weg. In 2017 heeft de Saale-Unstrut Tourismus e.V. (SUT) en het Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.. (TTV) besloten tot wederzijds lidmaatschap omdat grote mogelijkheden worden gezien in de versterking van de gezamenlijke afzetmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende synergie-effecten. Met name de mogelijkheid om culturele en actief-toeristische aspecten aan elkaar te koppelen lijkt aantrekkelijk en zinvol.

In september 2019 is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een gezamenlijk toeristisch en organisatorisch concept. In het kader van een gemodereerd proces op basis van bestaande concepten (Tourismusstrategie Thüringen 2025, Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt 2020 en 2027, Masterplan Saale-Unstrut 2013 en Tourismusconcept Saaleland 2015) werd in de afgelopen maanden een gezamenlijk toerisme- en marketingconcept alsmede een daarop gebaseerd organisatieontwikkelingsconcept voor de gezamenlijke regio van het huidige Saale-Unstrut-Tourismus e.V. (Tourismusverband Saale-Unstrut) en het Thüringse Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. (Tourismusverband Jena-Saale-Holzland) uitgewerkt. (Saale-Unstrut) en het Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. (Saaleland). (Saaleland), dat voorstellen doet voor de optimalisering van de structuren, voor de verdeling van de taken tussen het regionale en het lokale niveau en voor een duurzame financiering van de organisaties in overeenstemming met de toegewezen taken.

In het kader van de concepten worden de strategische en inhoudelijke doelstellingen voor de samenwerking in een overkoepelende regio (in de toekomst gezamenlijk onder het merk Saale-Unstrut) weergegeven, maar ook de besluitvormingsgrondslagen voor een gezamenlijke organisatiestructuur. Het besluit over het toeristisch en marketingconcept en het concept voor de organisatorische ontwikkeling is gepland voor de algemene vergadering van beide verenigingen eind maart 2021.

Voor de implementatie van de concepten is een implementatiemanagement nodig om de organisatorische en vooral de juridische processen op gang te brengen, overeenkomstige contractuele grondslagen te creëren en de basis voor besluiten te ontwikkelen.

Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2023 samen te werken in een nieuwe organisatiestructuur (een zuiver door de gemeenschap gedragen Saale-Unstrut Tourismus GmbH). Voor een toekomstige gemeenschappelijke bestemming is het onder meer de bedoeling regionale ontwikkelingstaken op zich te nemen (ontwikkeling van toeristische infrastructuur, vestigingsbeheer, kwaliteitsbeheer, duurzaamheid en mobiliteit, bevordering van intergemeentelijke samenwerking op regionaal niveau).

Logo ministeries Saksen-Anhalt Thüringen